Vragen of interesse? Contact opnemen

Privacyverklaring

LaVi Communicatie BV, gevestigd aan Cattenhagestraat 4, 1411 CT in Naarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.lavicommunicatie.nl
Cattenhagestraat 4
1411 CT  Naarden
+31 654203257

Persoonsgegevens die wij verwerken

LaVi Communicatie BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Naam van het bedrijf waar je voor werkt
– Functie
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld bij inschrijving voor een training, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via suzanne@lavicommunicatie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

In het algemeen verzamelen en gebruiken we persoonlijke informatie om:

– onze diensten leveren en onze wettelijke verantwoordelijkheden nakomen
– verifiëren van je identiteit waar dit vereist is
– contact met je opnemen per post, e-mail of telefoon
– jouw behoeften te begrijpen en hoe wij daaraan kunnen voldoen
– onze gegevens bijhouden
– financiële transacties verwerken

Meer specifiek, de onderstaande tabel legt uit hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken en de redenen waarop wij ons daarbij baseren LaVi Communicatie BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

DoelenGrondslag
Het afhandelen van jouw betaling en de onzeUitvoering van een overeenkomst, Toestemming, Wettelijke verplichtingen
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolderToestemming, Gerechtvaardigd belang
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voerenUitvoering van een overeenkomst, Gerechtvaardigd belang
Je te informeren over wijzigingen in onze producten of dienstenToestemming, Gerechtvaardigd belang
Om onze producten, diensten of website te verbeteren en je op de hoogte te houden van nieuwe diensten en informatie die je misschien interessant vindtToestemming, Gerechtvaardigd belang
Om onze rechten uit te oefenen die zijn vastgelegd in contracten en overeenkomstenUitvoering van een overeenkomst

Waar halen we jouw persoonlijke informatie vandaan?

We kunnen persoonlijke informatie over jou (of jouw bedrijf) verzamelen uit de volgende bronnen:
Gegevens die je ons verstrekt:
– Wanneer je contact met ons opneemt per telefoon en e-mail
– Bij het benaderen van informatie op onze website
– Bij het invullen van enquêtes
– Bij het bijwonen van live evenementen, bijvoorbeeld seminars en conferenties
– Bij de aanschaf van onze diensten
Gegevens die we verzamelen wanneer je van onze diensten gebruikmaakt:
– Betalings- en transactiegegevens
– Website-analysegegevens die we gebruiken om de prestaties van de site te evalueren en verbeteren
– Records van artikelen, informatie die je hebt bekeken op de website en onze digitale platforms, die wij gebruiken om reclame op de site te richten die relevant is voor jouw interesses.
– Video opgenomen in onze trainingen met als doel het leveren van de service en kwaliteitsborging.
– Gegevens van derden waarmee we samenwerken:
> Sociale netwerken, b.v. wanneer je op één van onze LinkedIn- of Google-advertenties klikt.
> Bedrijven en particulieren die je bij ons introduceren door middel van verwijzing

Geautomatiseerde besluitvorming

LaVi Communicatie BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LaVi Communicatie BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren jouw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief met het oog op het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Dit betekent dat we jouw persoonlijke gegevens over het algemeen minimaal 7 jaar na het einde van onze relatie met jou bewaren. We kunnen jouw persoonlijke gegevens ook voor marketingdoeleinden bewaren zolang we jouw toestemming hebben of op legitieme wijze marketingactiviteiten uitvoeren. De (geanonimiseerde) gegevens die we verzamelen over het gebruik van onze website, worden 26 maanden bewaard. Als je wilt weten hoe lang we jouw persoonlijke gegevens mogen bewaren als een record van een bepaalde kwestie, stuur dan een e-mail naar suzanne@lavicommunicatie.nl. 

Delen van persoonsgegevens met derden

LaVi Communicatie BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LaVi Communicatie BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Voorbeelden van derden met wie wij mogelijk jouw persoonsgegeven delen zijn:

– Locaties waar we onze trainingsevenementen houden, zodat we onze contractuele verplichtingen jegens jou kunnen nakomen.
– Externe processors zoals onze externe IT-leveranciers
– Consulenten die we inschakelen om onze diensten te verlenen.
– Telemarketingbedrijven die we inschakelen om onze marketingfunctie te ondersteunen
– Onze dochterondernemingen en andere aangesloten bedrijven

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lavi Communicatie B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LaVi Communicatie BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar suzanne@lavicommunicatie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

LaVi Communicatie BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LaVi Communicatie BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via suzanne@lavicommunicatie.nl